پویش همچو فرزندم

در منــاطق محـروم، یکی از اساسی ترین جلوه های فقر و محرومیت، کمبود یا نبود فضاهای آموزشی مناسب است.
چه بسیـار فرزندان این آب و خاک که می توانند به انسان هایی کارآمد ومدیرانی توانـا و غیور تبدیل شوند،ولی به خاطــر کمبــود امکانات آمــوزشی مناسب ونبود محیط هـای پرورشی برتر، از مسیر پیشرفت، باز می مانند.

در پویش “همچو فرزندم” برآنیم تا همچو فرزندانمان به فکر تحصیل کودکان ایران در مناطق محروم باشیم و نگذاریم فقر و تبعیض کام آنان را تلخ نماید.

 

مشارکت در پویش

با راه ایمان آشنا شوید

مهمترین فعالیتهای ما

رویای کودکان را به واقعیت تبدیل کنیم

محبت و رسیدگی به یتیمانی که از نعمت پدر محرومند، بارها و بارها در آیات و روایات معصومان مورد تاکید قرار گرفته است. امیر المومنین علی علیه السلام در واپسین لحظات زندگی و در بستر شهادت، همه ما را به توجه و رسیدگی به ایتام فرا خواند؛ بر این اساس  مؤسسه خیریه راه ایمان بخشی را تحت عنوان بخش سرپرستی ایتام راه اندازی کرد. مسئولیت این بخش به عهده بانوان عضو مؤسسه می باشد که تاکنون سرپرستی بیش از 3000 یتیم را در نواحی جنوبی محروم کشور شامل استان های سیستان و بلوچستان،هرمزگان و خوزستان به عهده گرفته اند. شما نیز با مشارکت در این طرح می‌توانید حامی یتیمان باشید و یا با کمک های خود آنان را برای داشتن زندگی آرام تر یاری رسانید.
کمک به طرح ایتام

پویشهای مردمی در امور خیر

پویش‌های راه ایمان

مطالب راه ایمان را دنبال کنید

آخرین اخبار