پویشهای های راه ایمان

این پویش به پایان رسیده است
پویش مشارکت در برپایی موکب اربعین
71%
 • هدف: یک میلیارد تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 714666000 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش اطعام محرومان در عید غدیر خم
202%
 • هدف: صد و پنجاه میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 302779000 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش قربانی و توزیع مرغ به خانواده های ایتام نیازمند
127%
 • هدف: دویست میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 253125900 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش اطعام خانواده های ایتام در ماه مبارک رمضان
74%
 • هدف: صد و پنجاه میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 110667000 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش اهدای نان صلواتی در شب ولادت امام حسن مجتبی (ع)
49%
 • هدف: پنجاه میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 24368500 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش قربانی مرغ و گوسفند به مناسبت ولادت حضرت علی ع
46%
 • هدف: پنجاه میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 22800000 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش اهدای آبمیوه به بیمارستان های درگیر کرونا
50%
 • هدف: دویست میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 99064500 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش اهدای آب آشامیدنی به مناطق محروم خوزستان
53%
 • هدف: 750 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 400620000 تومان
مشارکت در کمپین
پویش آزادسازی هموطنان در جنوب کشور
37%
 • هدف: 500 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 187050000 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش اطعام محرومان در عید غدیر خم
107%
 • هدف: 65 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 69406000 تومان
مشارکت در کمپین