مدرسه حضرت علی اکبر

سایر مشخصات پروژه :

نام شهر / روستا : امامزاده سیدشریف

شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،آزمایشگاه،نمازخانه،سرویس های بهداشتی

مساحت زمین : 1912 مترمربع

متراژ پروژه : 670 مترمربع

تعداد دانش آموزان : 65 دانش آموز