گزارش توزیع مرغ در تاسوعای حسینی

یاران موسسه راه ایمان در تاسوعای حسینی در مناطق محروم جنوبی کشوراقدام به توزیع 6 تن مرغ در میان خانواده های ایتام و مستمندان کرده‌اند.