مسجد حضرت خدیجه کبری علیهاسلام

سایر مشخصات پروژه :

نام شهر / روستا : فارسیه 2

شرح پروژه : شبستان،سرویس بهداشتی

مساحت زمین : 1200 مترمربع

متراژ پروژه 215 مترمربع