مسجد حضرت امام جواد علیه السلام

سایر مشخصات پروژه :

نام شهر / روستا : سنگر چینیبه

شرح پروژه : خانه عالم،شبستان،سرویس بهداشتی

مساحت زمین : 900 مترمربع

متراژ پروژه 300 مترمربع