مدرسه حضرت سیدالشهدا علیه السلام

سایر مشخصات پروژه :

نام شهر / روستا : گبیرزهیر

شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،نمازخانه، آزمایشگاه،سرویس های بهداشتی

مساحت زمین : 1764 مترمربع

متراژ پروژه : 670 مترمربع

تعداد دانش آموزان : 122 دانش آموز