مجتمع مسکونی راه ایمان

سایر مشخصات پروژه :

نام شهر / روستا : بندر خمیر

شرح پروژه : 99 واحد 46 متری و 78 متری شامل حال و پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه و سرویس بهداشتی

مساحت زمین : 7000 مترمربع

متراژ پروژه : 6200 مترمربع