پویش قربانی مرغ و گوسفند به مناسبت ولادت حضرت علی ع

هدف کمپین

پنجاه میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

21066000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

42.132 درصد