پویش قربانی مرغ و گوسفند به مناسبت ولادت حضرت علی ع

هدف کمپین

پنجاه میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

19011000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

38.022 درصد