پویش اهدای نان صلواتی در شب ولادت امام حسن مجتبی (ع)

هدف کمپین

پنجاه میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

24368500 تومان

میزان پیشرفت کمپین

48.737 درصد