مدارس متوسطه و تربیت مدیران آینده

در مناطق محروم، یکی از اساسی ترین جلوه های فقر و محرومیت،کمبود یا نبود فضاهای آموزشی مناسب است. چه بسیار فرزندان این آب و خاک که می‌توانند به انسان هایی کارآمد و مدیرانی توانا و غیور تبدیل شوند و در آینده در همان مناطق محروم مسئولیت های مهم را به عده گیرند ولی به خاطر کمبود امکانات آموزشی مناسب و نبود محیط های پرورشی برتر، از مسیر پیشرفت باز می‌مانند.

با پشتوانه چنین تفکری و با ارائه ی برنامه های پرورشی و آموزشی ویژه تلاش کرده ایم تا مدارسی مجهز و پیشرفته با مربّیانی کارآزموده و شایسته، در شهرهای جنوبی تأسیس و توسط مؤسسه اداره شود. برنامه های علمی و آموزشی و تربیتی این مدارس کاملا تحت نظارت و بررسی مداوم استادانی مجرّب در تهران بوده و به همین جهت موفقیت های گوناگونی در جوانب مختلف حاصل آمده است.

براین اساس مؤسسه از سال 1384 تاکنون، 8  مجتمع  آموزشی مقطع متوسطه در شهرهای جنوبی و محروم کشور ساخته و 3 مجتمع دیگر نیز در حال ساخت می‌باشد.