مدارس روستایی و ضرورت آموزش

در میان استان‌های محروم مرزی، استان خوزستان که هنوز از جنگ هشت ساله، زخم های بسیار بر تن داردو خشکسالی های پیاپی، تبعیض ها و بی توجهی های این سال ها نیز رنج فراوان دیده است؛ در عرصه آموزش، شرایط و وضعیت بسیار نگران کننده و دلخراشی دارد. مدرسه هایی که فاقد حیاطی مناسب برای بازی و اکثرا فاقد سرویش بهداشتی اند و کلاس هایی با میز و صندلی های شکسته و پنکه هایی فرسوده که در گرمای طاقت فرسای خوزستان توان خنک کردن کلاس را ندارند.

همچنین کمبود آموزگار نیز از دشواری دیگر این مناطق روستایی است. معلمی که از راهی دور در روستا حضور می‌یابد، باید همزمان از کلاس اول تا ششم ابتدایی را در کلاسی کوچک و فشرده از دان‌آموزان دختر و پسر، تدریس کند. با چنین وضعیتی، چه فراوان دانش آموزانی که ترک تحصیل می‌کنند یا بی‌سواد و کم‌سواد می‌مانند. با این وصف روییدن بذر کینه و دشمنی در وجود دانش آموزان چنین مناطقی که از کودکی طعم تبعیض و بی‌توجهی را چشیده‌اند؛ دور از انتظار نیست.

براین اساس، برآن شدیم تا با همت بانیان خیّر در مناطق محروم روستایی خوزستان(شعیبیه،حمیدیه،سوسنگرد و شادگان و آبادان و خرمشهر)بلوچستان(دلگان و بمپور) و هرمزگان (هشتبندی رودان) مدارسی مستحکم، مجهّز و زیبا ساخته شود و از آن مهم تر اداره این مدارس با رویکرد متفاوت آموزش و پرورشی، برنامه‌های منظّم و شیوه هایی مناسب سامان یابد تا هم مشکل بی‌سوادی و ترک تحصیل دانش‌آموزان این مناطق کم‌تر شود و هم با تربیتی اخلاقی و مذهبی، نسلی سالم، آگاه و باورمند برای آینده این مناطق پرورش یابد. آموزش معلمان به کار گرفته شده در این مدارس روستایی که از جوانان همین روستاها برگزیده شده‌اند، با اعزام استادان زبده و مؤلفان کتاب های درسی به صورت مداوم در حال انجام است.

همچنین راه‌اندازی و اداره مهدهای کودک با رویکردهای تربیتی و مذهبی از اهداف مؤسسه در این مناطق است. از این روی، نخستین مهدکودک مؤسسه در بندرچارک استان هرمزگان راه‌اندازی شده و با برنامه های مدوّن در حال کار است.

مؤسسه خیریه راه ایمان تا کنون 46 مدرسه در مناطق فوق ساخته که تعداد 5299 دانش آموز دختر و پسر در این مدارس مشغول تحصیل هستند. همچنین 22 مدرسه دیگر در حال ساخت و آماده سازی برای سال تحصیلی آینده می‌باشند.