گزارش سفر گروه پزشکی موسسه راه ایمان به شهرستان سوسنگرد

جهت استحضار همياران محترم پزشكي گزارش مختصري از اين سفر ارايه ميگردد؛
مناطق تحت پوشش: سوسنگرد استان خوزستان

جمع كل مراجعات جهت ویزیت طي دو روز: ۷۹۶ نفر

مجموع ويزيت هاي صورت گرفته در دو روز به تفكيك تخصص:
عمومی ۲۳۶نفر
اپتومتری ۱۸۱نفر
تغذیه ۸۱
زنان و مامایی ۹۸
اورولوژی ۳۰
جراح عمومی ۲۰ نفر
داخلی ۸۲
اطفال ۶۸

و مثل همیشه به همت تیم داروخانه داروی رایگان توزیع گردید.

این گروه از یاری دلسوزانه تیم پرستاری نیز بهره مند بود.

توزیع عینک پس از تایید نیازمندی متقاضیان توسط نماینده محترم موسسه طی روزهای آینده صورت می پذیرد.

از طرف مديريت محترم موسسه و همچنين کمیته پزشكي از زحمات كليه عزيزان كه در اين سفر حضور فعال و موثري داشتند كمال تشكر و قدرداني را دارد.