گزارش سفر پزشکی به استان سیستان و بلوچستان؛ شهرستان زهک

گروه پزشکی مؤسسه راه ایمان در ادامه خدمت رسانی به مناطق محروم این بار به منطقه  زهک از توابع شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است.مراجعه ی بیماران در این سفر به درمانگاه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها صورت گرفته است.
در این سفر دو همکار دندانپزشک و یک پزشک عمومی و یک متخصص مامایی ما را همراهی کردند.مراجعین داروهای خود را از داروخانه طرف قرارداد ما که در نزدیکی درمانگاه بود ، تهیه کردند.
پرستاران بومی مستقر در درمانگاه امر تریاژ و غربالگری را بعهده داشتند.
این سفر در سه روز کاری انجام شده است.در مجموع تعداد بیماران ویزیت شده به شرح زیر است:
دندانپزشکی : ۷۵نفر
پزشک عمومی : ۲۳۰نفر
متخصص مامایی : ۱۱۰ نفر
در پایان با سپاسگزاری از خدای متعال جهت توفیق خدمت به محرومین جامعه و تشکر و قدردانی مجدد از اعضای تیم اعزامی آرزومندیم از این پس با همکاری شما همیاران پزشکی ، بتوانیم خدمات بیشتر و مکرری را در این درمانگاه انجام دهیم.