گزارش تصویری پروژه عمرانی موسسه راه ایمان

تصاویری از مسجد در حال ساخت موسسه راه ایمان در یکی از شهرک های محروم و مسأله دار اطراف اهواز .

موسسه راه ایمان در کنار تمامی فعالیت های خدماتی خود به محرومان جنوب کشور اعم از ساخت مدارس و موسسه های آموزشی و سفرهای گروه پزشکی و اعطای بن خرید مواد غذایی بصورت ماهانه به یتیمان، اقدام به ساخت مساجد هم میکند چرا که در این مناطق، مسجد نه تنها محلی برای عبادت میباشد بلکه به عنوان یک پایگاه فرهنگی نیز شناخته میشود .