گزارش تصویری مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا

وقتی در مدارس موسسه راه ایمان مفاهیم و وقایع مذهبی به مدد هنر به تصویر در می آید…