گزارش تصویری فعالیت های فرهنگی موسسه راه ایمان

موسسه راه ایمان علاوه بر حساسیت برای بهبود وضعیت معیشتی مددجویان تحت پوشش خود؛ دغدغه های فرهنگی برای آنان دارد و در همین راستا علاوه بر ساخت و تجهیز مدارس روستایی و مراکز اموزشی تاسیس کتابخانه و مراکز فرهنگی نیز در برنامه های خود دارد.

این بار مرکزی مشتمل بر خانه بازی و کتابخانه با نام حضرت امام حسین علیه‌السلام در روستای حاجیه شهرستان سوسنگرد افتتاح گردیده است.