گزارش تصویری راه اندازی کتابخانه

موسسه راه ایمان در راستای فعالیت های فرهنگی خود و با کمک خیرین همیشه همراه اقدام به تاسیس دومین کتابخانه در استان خوزستان ، شهرستان شادگان کرده است.