گزارش تصویری از تهیه و توزیع لوازم التحریر در مجتمع الغدیر آبادان

مجموعه فرهنگی الغدیر از بخش های زیرمجموعه مؤسسه راه ایمان است و نزدیک به 10 سال می باشد که در آبادان مشغول به فعالیت های گوناگون فرهنگی است. این بار در سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان ده ها مدرسه روستایی لوازم التحریر سالیانه آن ها بسته بندی و بدون دریافت هیچ وجهی بین آن ها توزیع گردیده است.

لوازم التحریر تهیه شده شامل :

  • جامدادی
  • مداد سیاه و قرمز
  • مداد رنگی
  • مداد نوکی
  • انواع خودکار
  • دفتر
  • خمیر بازی
  • گواش