گزارش تصویری اردوی تحصیلی آشنایی با مشاغل

در راستای آموزش قوی و تجربه محور برای دانش آموزان مدارس روستایی موسسه راه ایمان، دانش آموزان مدرسه حر بن یزید ریاحی در روستای تنگه آبادان ضمن آموزش درس آزاد فارسی با مشاغل محلی و سنت‌های منطقه خود آشنا شدند.