گزارش تصویری آماده سازی برای مراسم عزاداری ایام فاطمیه

دانش آموزان مجتمع رضوی ( مرکز آموزشی ساخته شده توسط موسسه راه ایمان ) در شهرستان بندرلنگه با سیاه پوش کردن مدرسه، برای شروع عزاداری های ایام فاطمیه خود را آماده می سازند.