همکاری با گروه پزشکی

کمبود امکانات پــزشکی و درمــانی، در دسترس نبـودن مراکز  درمــانی مجهز و مفید، نبود پزشک و کادر درمانی کافی و در کنار همه این هــا، عدم آگــاهـی محرومان از ابتدایی تــرین مســائل بهداشتی، شرایطی را در مناطق محــروم مرزی کشور به وجود آورده است که هم رنج آور و غم انگیز است و هم نگران کننده و خطیر.

چه بسیار بیمــارانی که ســال ها با درد و رنج، روزگار سخت خـویش را می گذارنند در حــالی که بـا حضور یک پزشک و کادر درمانی و دارویی ساده از مصیبت بیماری نجات خواهند یافت.

بر این اساس، گروه پزشکی موسسه با فراخوان پزشکان و کادر درمانی متعهد و متخصص و اعــزام آنــان به همــراه داروی رایگان به نــواحی محــرومی همچون: ایرانشهـر، دلگان و حــومه زاهــدان (سیستــان و بلــوچستان)، شعیبیه، آبــادان، خــرمشهر، حمیدیه و ســوسنگـرد و شادگان (خــوزستان)، بندرلنگه، بندر خمیــر، بندر جاسـک، چارک، رویدر، پــل، تیاب و رودان (هــرمزگان) و در مناطق مختلف سیل زده استــان خوزستــان و روستاهــای اطراف آن، تـوانسته است در طــول یکسال بــا حضــور پزشکان متخصص هــم چون: اطفال، زنان، قلب، کلیه، چشم، ارتوپدی و عمومی، برای درمان این هموطنان دردمند،گــام های مــوثری بــردارد.

مؤسسه راه ایمان از پزشکان و پرستاران خیر دعوت به عمل می‌آورد در صورت امکان کمک رسانی به ما جهت محرومیت زدایی از این مناطق آمادگی خویش را از طریق شماره تلفن 22921155-021 اعلام کنند .

همچنین از طریق لینک زیر میتوانید امادگی خود را اعلام نمایید:

https://forms.gle/d65crzm3f9RXH8VBA