مرجعیت عالیقدر جهان تشیع

خدای را شاکریم که در انجام فعالیت ها و اقدامات خود از هدایتگری و راهنمایی های مرجعی درد آشنا و آگاه؛
“حضرت آیت الله العظمی سیستانی “بهره مندیم.
مرجعی که با وجود سال ها دوری از وطن، با نگاهی عمیق و موشکافانه کاملا نسبت به امور وطن خویش حساس و پیگیرند و همواره در ملاقات های حضوری بر ضرورت رسیدگی به محرومان و نیازمندان جای جای ایران، به ویژه مناطق مرزی تاکید داشته و از هرگونه تایید وحمایت در ساماندهی ورسیدگی به هموطنان نیازمند خویش دریغ نمی ورزند و بارها مارا به اقدام در مناطقی که دولت ها اهتمام کافی نورزیده اند، توصیه کرده اند.
اجازه مصرف کامل وجوه شرعیه مقلّدان توسط موسسه، نمونه ای از حمایت های این مرجع عالی قدر از مجموعه فعالیت های ماست.

در زیر تصاویر اجازه حضرت آیت الله سیستانی به مدیرعامل مؤسسه خیریه راه ایمان آورده شده است. همچنین مؤسسه راه ایمان درگروه مؤسسات مورد تأیید دفتر معظم له تعریف شده است.https://www.sistani.org/persian/institute/26113/