سفر گروه پزشکی راه ایمان به شهرستان دلگان

گزارشی از اعزام گروه پزشکی موسسه راه ایمان به شهرستان دلگان و بخش جلگه از توابع استان سیستان و بلوچستان

طی روزهای پنجشنبه و جمعه 13 و 14 بهمن ماه 1402

اطلاعیه سفر :

تصاویری از ارائه ویزیت و داروی رایگان توسط پزشکان و کادر درمان گروه اعزامی :