درباره ما

مؤسسه خیریه راه ایمان جمعی است مردمی، دغدغه‌مند محرومان مناطق دورافتاده‌ی مرزی.

مؤسسه خیریه راه ایمان تشکّلی است ملّی،نگران آینده این آب و خاک،نگران فقر فرهنگی و اقتصادی هم وطنان.

مؤسسه خیریه راه ایمان جمعیّتی است خیر اندیش،با صدها زن و مرد نیکوکار که رنج و مشقّت همنوعان خویش را بر نمی تابند.

مؤسسه خیریه راه ایمان مجموعه ای است غیر دولتی، که به پیروی از پیشوای پرهیزگاران امام علی (ع) و با حمایت مرجعیّت ،«حضرت آیت الله العظمی سیستانی» به یاری نیازمندان می شتابد.

خدای را شاکریم که در انجام فعالیت ها و اقدامات خود از هدایتگری و راهنمایی های مرجعی درد آشنا و آگاه بهره مندیم. مرجعی که با وجود سال ها دوری از وطن، با نگاهی عمیق و موشکافانه کاملا نسبت به امور وطن خویش حساس و پیگیرند و همواره در ملاقات های حضوری بر ضرورت رسیدگی به محرومان و نیازمندان جای جای ایران، به ویژه مناطق مرزی تاکید داشته و از هرگونه تایید و حمایت در ساماندهی و رسیدگی به هموطنان نیازمند خویش دریغ نمی ورزند و بارها ما را به اقدام در مناطقی که دولت ها اهتمام کافی نورزیده اند، توصیه کرده اند.
اجازه مصرف کامل وجوه شرعیه مقلّدان توسط مؤسسه، نمونه ای از حمایت های این مرجع عالی قدر از مجموعه فعالیت های ماست. در ادامه تصاویر اجازه حضرت آیت الله سیستانی به مدیرعامل مؤسسه خیریه راه ایمان آورده شده است. همچنین مؤسسه راه ایمان درگروه مؤسسات مورد تأیید دفتر معظم له تعریف شده است.

https://www.sistani.org/persian/institute/26113/

مؤسسه راه ایمــان هدف اصلــی فعّالیت خـود را در نقاط مرزی و محروم جنــوب کشــور متمرکز ساخته است. زیرا این نقاط بیشتر مـورد طمــع دشمنان این آب وخاک می باشد. آنــان که حاکمیّت پیــروان اهل بیت (ع) را بـرای این آب و خاک تحمل نمی کنند، به روش هــای مختلف در پی آنند تا از بستر فقر و محرومیت مردم نقاط مرزی سوء استفاده کرده و تمــامیت ارضی این دیـار مقدس را خدشه دار ســازند و با اقدامــات گـوناگون، اندیشه تجزیه طلبی را ترویج نمایند. خبــرهای مربوط به گروهک هــای تروریستی در نقــاط مــرزی بلـوچستان و فعالیت هـای جدایی طلبانه وترورهای کور در خوزستان و … شاهدی براین ادعاست. دشمنـان ایران، به مدد درهــم و دینـارهای نفتی و بــا بهــره گیــری از اندیشه هــای تکفیری با تجربه های قبلـی خویش در راه اندازی و حمایت از گـروهک های خونخوار تروریستی نظیـر داعش و القاعده، خــواب های خطــرناکی برای سرزمین ما دیده اند که با افـزایش تلاش های فرهنگی،آموزشی و اعتقادی و نیز فعالیت های خیرخــواهانه در منــاطق مرزی می توان، از به واقعیت پیــوستن آن ها پیشگیری کرد.

همچنین در بسیاری از نقاط مرزی جنوب کشور شیعیان در اقلیت هستند. با ایــن همـه رشد جمعیتی شیعیــان به علت فقــر اقتصــادی هــر روز کمتــر می شود، تا جایی که عدم رسیدگی و توجه به شیعیــان در مواردی هــرچند اندک به ترک آیین و گرویدن به آیین دیگـر منجر شده است. امکانات، مراکز و ساختمانهای مـربوط به شیعیــان در مقایسه با دیگران بسیار اندک است و شیعیــان گاه از وجود یک مسجد و مرکزی برای تجمع بی بهره اند. عدم رسیدگی به شیعیــان زمینه ی مهاجرت ایشان از مناطق مرزی را فراهم می آورد.در حالی که در طول قرن ها، همواره شیعیان، مرزبـانـان غیرتمند این دیار بوده اند و مهاجرت آنان خطرات بیشتری را متوجه مرزهای کشور می کند. از این رو، مؤسسه راه ایمان فعالیت های خود در این مناطق را به سه بخش اصلی عمرانی و رفاهی و فرهنگی تقسیم کرده است.

شماره ثبت: 40299