اهدای بسته ارزاق به مناسبت ماه رمضان

مؤسسه راه ایمان با آغاز ماه مبارک رمضان و کمک خیرین همیشه همراه خود تعداد 3000 بسته ارزاق در بین خانواده های محروم و مستمند استان خوزستان توزیع کرده است.

در ادامه گزارش تصویری آن را مشاهده می‌کنید :