آموزش خانواده درمدرسه روستایی راه ایمان

کیفیت بالای آموزشی و پرورشی مدارس موسسه راه ایمان حاصل تلاش ها و ابتکارات فراوانی است

تصاویری از جلسه آموزش خانواده برای اولیای دانش آموزان مدرسه روستایی امام زین العابدین (ع) در هشتبندی استان هرمزگان