گزارش سفر گروه پزشکی به استان خوزستان

گروه پزشکی موسسه راه ایمان در ادامه سفرهای خود در تاریخ 24-26 آذر ماه به استان خوزستان و روستای شلهای حاج حسین از توابع رمیله آبادان سفر کردند و در 4 نوبت به ویزیت بیماران پرداخته اند.

ویزیتها هم به صورت عمومی بوده است بطوریکه همه مردم محروم منطقه امکان استفاده از خدمات را داشتند و هم جهت استفاده ایتام تحت پوشش و دانش‌آموزان مدارس موسسه راه ایمان.

تفکیک تعداد ویزیت تخصصی به شرح زیر میباشد :

متخصص اطفال 121
متخصص قلب 122
متخصص درد 131
متخصص زنان 111
متخصص چشم 251
اپتومتریست 251
کارشناس عینک سازی 55
روانشناس 31
دندانپزشک 25
در مجموع با احتساب غربالگری دانش آموزان و ویزیت های عمومی تعداد کل ویزیت ها در این سفر 1192 مورد می باشد.

عمده خدمات ارائه شده در این سفر در 4 حوزه زیر جمع بندی می شود :

الف-ویزیت بیماران بصورت عمومی طبق تخصصهای اعلام شده
ب- خدمات دندانپزشکی که توسط دانشگاه علوم پزشکی آبادان انجام گردید.
ج- تقدیم داروی رایگان برای کلیه بیماران
د- تشکیل 7 پرونده ارجاعی بیماران جهت تکمیل فرایند درمانی این عزیزان

در پایان موسسه راه ایمان همواره از تمامی عزیزانی که ما را در این سفر همراهی میکنند تشکر می کند .