دریافت آنلاین کمک های خیرین

خیر گرامی،

از فرم زیر می‌توانید جهت پرداخت آنلاین کمک‌ها به خیریه استفاده نمایید:

نام و نام خانوادگی:
تلفن همراه:
پست الکترونیک (ایمیل):
نوع پرداخت:
بسته ارزاق
انجام قربانی برای ایتام تحت پوشش موسسه
تجهیزات (یخچال، کولر و ...)
صدقات روزانه به حساب ایتام
انجام تعمیرات و تکمیل خانه‌های ایتام / ساخت سرویس بهداشتی و حمام
امور فرهنگی برای ایتام (شامل کتاب و هدایای فرهنگی)
میزان مبلغ:
توضیحات: