سیزدهم آذرماه 1398، روزی به یاد ماندنی برای دانش آموزان ابتدایی روستاهای امیرآباد و کهنان بود؛ چرا که از این پس در روستای خود به مدرسه می روند.
مدرسه امام زین العابدین (ع) در روستای امیرآباد و مدرسه امام حسن مجتبی (ع) در روستای کهنان، هر یک دارای شش کلاس درس برای مقطع ابتدایی است. این دو روستا واقع در شهرستان هشتبندی از توابع استان هرمزگان هستند.

مؤسسه راه ایمان ساخت این دو مدرسه را با حمایت خیّرین محترم، از فروردین ماه سال 1397 آغاز و در آذرماه 98 رسماً افتتاح کرد.