اجلاس دست اندرکاران مدارس مؤسسه راه ایمان، روز پنج شنبه 7 آذر 1398 در مجتمع فجر اهواز برگزار شد.
این اجلاس که با حضور صدها معلم، مدیر و دست اندرکار آموزشی مدارس مؤسسه راه ایمان در خوزستان برگزار شد، گامی بلند بود تا مدارس راه ایمان موفق تر و پر شورتر به تربیت و آموزش فرزندان مناطق محروم بپردازند.

از سخنرانان حاضر در این برنامه، می توان به دکتر علی اکبر جلالی چهره ماندگار و پدر فناوری اطلاعات ایران، همچنین دکتر سید حمید خویی عضو هیأت مدیریه مؤسسه راه ایمان اشاره کرد.