اولین مرکز کار آفرینی موسسه راه ایمان در شهر گوریه راه اندازی شد.
این مرکز که بطور مستقیم برای 12 نفر اشتغال زایی داشته است، پس از ماه ها تجهیز و آماده سازی کارگاه، شروع به تولید بسته هایی از محصولات کشاورزی منطقه نمود و اولین سری تولیدات خرمای خود را آبان ماه 1398 به بازار عرضه کرد.
گوریه، مرکز بخش شعیبیه واقع در شمال استان خوزستان است.