گروه پزشکی موسسه راه ایمان، در ادامه روند پیشین خود مبنی بر خدمت رسانی به مناطق محروم جنوب کشور، اینبار عازم منطقه الهایی از توابع استان خوزستان شدند.

این گروه که در روزهای 2 و 3 آبان ماه بصورت داوطلبانه به منطقه اعزام شده بود، متشکل از متخصصین داخلی، قلب، اطفال، ماما، پزشک عمومی، پرستار و مدیر داروخانه بود.

با یاری مردم محلی و همچنین همکاری صمیمانه پزشکان مستقر در مرکز بهداشت الهایی که در کنار تیم پزشکی اعزامی موسسه راه ایمان بصورت رایگان فعالیت می کردند، طی دو روز 1427 نفر بصورت کاملا رایگان ویزیت شده و دارو دریافت کردند.

بخش الهایی وحومه با جمعیت حدود 15000 نفر از بخش های پر جمعیت و با مشکلات بهداشتی فراوان است. این بخش و به خصوص روستاهای آن که منطقه بامدژ و اطراف را در بر می گیرد پس از سیل فروردین ماه دچار مشکلات بهداشتی زیادی شده بود.