دومین همایش سالانه موسسه راه ایمان در سال 1398، جمعه شب (19 مهرماه) با حضور جمع کثیری از نیکوکاران و خیر اندیشان برگزار شد.

موسسه راه ایمان هر سال دو همایش جهت ارائه گزارش به حامیان و خیرین برگزار می کند.

همایش اول، بهار امسال مصادف با ماه مبارک رمضان برگزار شد.