در فصل سرد زمستان نگاه پر مهر بانیان خیر به خانه‌های ایتام گرما بخشید.

۵۰ دستگاه بخاری به ارزش هر یک ۱۱۰۰۰۰ تومان، در بندر جاسک استان هرمزگان میان خانواده‌های ایتام نیازمند توزیع شد.