گزارش گروه پزشکی اعزامی مؤسسه راه ایمان به دلگان

26 آذر 1398|

گروه پزشکی مؤسسه راه ایمان هر ماه در دو الی سه نوبت، تیمی متشکل از پزشکان داوطلب با تخصص های گوناگون را به مناطق محروم جنوب کشور اعزام می کند. این مأموریت ها که با تأمین رایگان دارو برای بیماران محترم همراه است، همواره سرشار از خاطرات شیرین و گاه تلخ است.
گزارش زیر مربوط به سفر گروه پزشکی اعزامی مؤسسه به روستاهای شهرستان دلگان واقع در استان سیستان و بلوچستان است.

تاریخ مأموریت: 15 تا 17 آبان ماه 1398

مناطق تحت پوشش:
1- روستای محروم گنبد علوی
2- روستای محروم چاه میرک
3- روستای محروم کلان ظهور
4- […]

اعزام گروه پزشکی به منطقه الهایی استان خوزستان

6 آبان 1398|

گروه پزشکی موسسه راه ایمان، در ادامه روند پیشین خود مبنی بر خدمت رسانی به مناطق محروم جنوب کشور، اینبار عازم منطقه الهایی از توابع استان خوزستان شدند.

این گروه که در روزهای 2 و 3 آبان ماه بصورت داوطلبانه به منطقه اعزام شده بود، متشکل از متخصصین داخلی، قلب، اطفال، ماما، پزشک عمومی، پرستار و مدیر داروخانه بود.

با یاری مردم محلی و همچنین همکاری صمیمانه پزشکان مستقر در مرکز بهداشت الهایی که در کنار تیم پزشکی اعزامی موسسه راه ایمان بصورت رایگان فعالیت می کردند، طی دو روز 1427 نفر بصورت کاملا رایگان ویزیت شده و دارو دریافت کردند.

بخش الهایی […]